Portál #beznávodu inšpiruje k vzájomnému spoznávaniu a tvorí bezpečné miesto zdieľania skúseností ľudí s Aspergerovým syndrómom a autizmom.

Prinášame ľudskosť, radosť, tvorivosť a hrdosť do sveta, ktorý je zaťažený zdôrazňovaním poruchovosti a dysfunkčnosti. Staviame sa za svoje potreby a vzájomne sa podporujeme v každodenných výzvach.

Tento portál zverejňujeme 18. júna, na deň autistickej hrdosti. Autistickí ľudia sa dnes dostávajú k slovu a získavajú kontrolu nad svojím životom. Tento trend dáva veľa nádeje. Ani strašenie  „epidémiou autizmu“, ani prílišné patologizovanie ľudskej jedinečnosti neposkytuje skutočnú podporu ľuďom s Aspergerovým syndrómom a autizmom a neslúži ich prijatiu zo strany väčšinovej spoločnosti. Vzájomné spoznávanie je najviac.

Viera Hincová a Kristína Převrátil Alexy, autorky #beznávodu

kontakt: acentrum@yahoo.com