Profesionálna pomoc a podpora

Na týchto stránkach ponúkame podporu v podobe kurzov, školení, či terapií zo strany vybraných profesionálov, ktorí k ľuďom s Aspergerovým syndrómom a autizmom pristupujú s rešpektom a dôverou. Nazývame ich profesionáli 21. storočia, pretože sú v tejto dynamicky sa vyvíjajúcej téme informovaní a scitlivení a na človeka sa pozerajú vyvážene, s ohľadom na jeho/jej jedinečnosť a silné stránky.

Vzájomná pomoc a podpora

Vzájomné zdieľanie a skutočné skúsenosti ľudí s Aspergerovým syndrómom a autizmom sú dôležitý prvok pomoci a podpory. Pomáha tak dotknutým ľuďom, ako aj profesionálom, ktorí sa neustále vzdelávajú a objavujú nové pohľady. Preto vytvárame svojpomocné skupiny a dávame blogový priestor ľuďom na spektre autizmu.

Podpora spoločenských zmien

Podporujeme a aktívne presadzujeme zmeny v v školskom, pracovnom prostredí, vo verejnom priestore a iných oblastiach života, ktoré prispievajú k podpore diverzity. Aspergerov syndróm a autizmus vyžadujú v prvom rade bezpečné podmienky a adaptované životné štýly. Ohľaduplnosť a rozmanitosť v konečnom dôsledku prinášajú pozitívny efekt pre celú spoločnosť.

Konkrétnu ponuku profesionálov a sieť svojpomocných skupín doplníme čoskoro. Ďakujeme Vám za trpezlivosť.

Konferencia Inklúzia krok za krokom.

Uskutočnila sa online 22. júna 2021, v článku Ohliadnutie za konferenciou nájdete zhrnutie najvýznamnejších príspevkov, poznatkov a záverov. S našimi skvelými rečníkmi sme sa rozprávali o tom, ako vytvoriť podmienky na zvýšenie účasti mladých ľudí a dospelých s Aspergerovým syndrómom, autizmom a ďalšími odlišnosťami na spoločenskom živote, ako zvýšiť dostupnosť ich práv vo všetkých oblastiach života. Viac o konferencii sa dozviete na stránkach A Centrum o.z.